Podaj nam swoje dane, a skontaktujemy się w sprawie współpracy.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merida Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. M. C. Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000019537, NIP: 6312300850, REGON 008174780
  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem siedziby lub [email protected]
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenie newslettera na podstawie  art. 6 ust.1 lita a) RODO (zgoda osoby)
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi hostingowe, doradcze, dostawy oprogramowania, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prenumeraty (do czasu cofnięcia zgody)
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
  Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia wiadomości.